Jak z této situace ven

04.09.2020

Analýza

Sjíždíte z kopce autem a náhle vám selžou brzdy. Věděli jste, že musíte do servisu, že už ty brzdy vykazovaly problémy dříve, však neudělali jste to. Dokonce vám už i pár lidí, co jste vezli sdělilo totéž, neudělali jste to. Nyní je celá lidská společnost ve stejné situaci. Lidé vždy nad varováními proroků a vizionářů mávli rukou s tím, že nevěří konspiračním teoriím, v nějakého neviditelného Boha, že věří vládě a televizi hlásající ateismus a konzum.  Eskalací kolem covidu však zjišťují, že se řítí do propasti, propadají panice, nevědí co se děje, připadají si jako v hrozivém snu a nahonem hledají nějakou záchranu.

Téze antitéze

Způsob jak se zachránit však nespočívá v novém režimu, ani ve volbách ani další barevné revoluci, záchrana před jinak nevyhnutelným kolabsem spočívá k procitnutí k duchovnímu životu, jelikož se lidstvo míjí svým účelem, což lidé obecně nevědí a nepřijímají. Raději, jak jsou zvyklí ze své pohodlnosti počítají, že přijde někdo z venku, nějaký spasitel, Havel, Ježíš, Putin, Trump, paní Nováková, někdo kdo by zajistil vše proto abychom mohli zůstat stejní a systém nám jej dodá, aby nás udržel dále tam kde nás potřebuje.

Však toto je hra, iluze a nezáleží jak říkáme tomu kdo s námi tuto hru hraje, bude ji hrát do té doby, dokud budeme ochotni přistupovat na jeho pravidla a to budeme dělat do té doby, dokud neporozumíme účelu materiálního stvoření, smyslu a podstatě lidského života. Není možné se osvobodit bez komplexního poznání reality a řešit jen dílčí, například politicko hospodářsko ideologistický aspekt. To nám nepomůže, jelikož nám unikají subtilní souvislosti, celková propojenost všeho se vším a nevědomost v tématu  karmických zákonitostí.

Co se týká informací, tak těmi jsme zahlceni, však ohledně moudrosti, která by nás vedla k trvalému štěstí, jsem značně podvyživení, jelikož jí nehledáme, spokojíme se s povrchním, krátkodobým, neuspokojivým co je nám předhozeno systémem. A komu jinému můžeme mít za zlé tuto svojí slabost srdce značící se nedostatkem upřímnosti a odvahy hledat pravdu, než sami sobě?


Syntéza

Změnu je tedy třeba důsledně vykonat nejprve sami na sobě a první krok je instalace správného programu a odstranění starého, virového, který jsme coby děti obdrželi.

Svoboda není nic automatického, co můžete získat ve volbách nebo demonstracích, to je velký omyl lidstva. Revoluce musí proběhnout zásadně a primárně uvnitř srdce každého jedince výměnou nikoliv dosavadní vlády, ale našich mylných paradigmat o tomto světě a naší roli v něm. Jen takto je možné v tomto labyrintu světa nejprve zachránit sebe, nalezení sebe a svého poslání coby duchovní bytosti obývající lidské tělo. Věčného, momentálně  ztraceného poutníka na cestě k lásce k Bohu.

Abychom mohli situaci vyřešit musíme nejprve rozklíčovat v jaké se nacházíme situaci skutečně a zahodit veškeré dosavadní předsudky, které nás drží na úrovni ze které žádné skutečné řešení neexistuje.