Jak přežít tuto dobu. S.N. Lazarev

13.11.2020

Nyní byla Prozřetelností vytvořena příležitost ke spasení vlastni duše, nejde o nic jiného...není totiž dále dovoleno uctívat mamon či Boha zároveň, musíte se rozhodnout. Pro co se rozhodnete?