Evropská unie - revize vstupu - ven z Bruselu

12.06.2020

ŘEŠENÍ EU - VEN Z BRUSELU

Tou nejzákladnější věcí je položit si otázku, proč Evropská Unie vznikla, kdo ji vymyslel, proč ji ve skutečnosti vymyslel a postupná realizace projektu EU, kam se EU posunula, kdy se pomalu a jistě posunula jinam, než bylo původně veřejnosti deklarováno. Jakékoliv jednotlivé diskuse na dílčí témata EU, i když by se ukázala jako důležitá, nic neřeší a nevypovídají,dokud nebude zodpovězena základní otázka k předchozímu bodu, protože od ní se vše odvíjí, podle ní se vše kolem nás děje a chová.Nejprve je nutno pochopit v čem spočívá závislost našeho státu a občanů, ztráta soběstačnosti, postupná ztráta suverenity, nedostatek financí, nízké platy a důchody, exekuce, žebračení, zadluženost, prostě celý stát "v marastu" i s občany, likvidace armády, ztráta obranyschopnosti, potravinová nesoběstačnost a obrovské tunely penězovodů do banksterské žumpy na "prachy a moc" ? Odpověď je jednoduchá a posouzení celé situace zotročení cizí mocí lze jednoduše definovat:

a) Závislost politická a právní.

Byla provedena cestou členství ve spolku jménem Evropská Unie, jejího rádoby parlamentu a všemocného nevoleného úřednictva, který si banksteři vytvořili jako "tvář procesu likvidace suverénních států".

b) Závislost ekonomická a právní.

Byla prováděna bankstery ovládnutím a skoupením strategického průmyslu, výroby i distribuce, postupně a plíživě, ještě před formálním vstupem do politického svazku EU a dále je prohlubována až do dnes.

c) Závislost mocenská.

Byla provedena na bezpečnostních strukturách banksterů a EU, zejména na podřízenosti a vojenských technologiích NATO prostřednictvím politické mafie politických kolaborantů. Naše armáda byla zlikvidována, přetvořena v jakýsi zbytek armády, který posléze de facto likvidují na úroveň bez-schopnosti cokoliv samostatně ubránit. Všech těchto podmaňujících vlivů a závislosti je nutné se zbavit kvalifikovaným způsobem, Je nezbytné tyto smlouvy vypovědět, pokud možno bez destrukčních a zejména ekonomických následků na mezinárodní úrovni. V co nejkratší době, co nejrychlejším způsobem a se zajištěním suverénní stability naší země. Vystoupení z EU je nutné provést na kvalifikované mezinárodně-právní úrovni ze všech tří kategorií nadvlády nad naší zemí. Samotné vystoupení z EU nic neřeší, protože nevyřeší ekonomickou závislost na euro-banksterismu.