Dnes nové začátky

14.05.2021

Kshaya znamená zmenšit se a Akshaya znamená nikdy se nezmenšit. Slunce i měsíc jsou na vzestupu, a proto je to velmi příznivé období pro vytvoření toho, o čem si přejete, aby se nikdy nezmenšilo. Obvykle k tomu dochází na tritiya tithi, třetí lunární den, ale protože slunce je na samém konci Berana, přichází tento okamžik zvaný jako Akshaya tritiya dnes.

Hrnec na obrázku je Kumbha, podobně jako známá Kumbha mela  symbolizuje sklad moudrosti, nektaru a dobra. Také symbolizuje lůno, plodnost, život, regenerativní sílu, sladění s přírodou a trvalou výživou a je zvláště spojen s naší drahocennou matkou Gangou.

Na obrázku zde "zlato" označuje to, co nikdy není ničím ovlivněno ani zmenšeno. Plameny zde představují světlo vědomí a naše spojení s ním, které se nikdy nemůže zmenšit. Lotos zde je srdce, které je dostatečně velké, aby pojalo všechno, "mani in the padme", "klenot v lotosu", "jedinečnost srdce! "Ano, je tu svastika. Swastha znamená všepříznivost a ka znamená aktivovat. Ano, toto je DNA a základní posvátná geometrie, která byla viděna a používána nesčetnými kulturami po mnoho tisíciletí! Jenom proto, že ho jeden chlápek na pervitinu s legračními kníry zneužil pro své účely, nijak nezmenšuje jeho "satyu"!

Takže vážení, využijte tuto příležitost k nastolení epických záměrů a k nastartování skutečně silných trajektorií "Pragmatické disciplinované bláznivé moudrosti" a udělejte to pro DOBRO VŠECH bytostí!

Kultivujte prosím své nejhlubší nitro a nastolte tak mír.

Pranams!

Prashanti