Den příchodu Parašurámy

14.05.2021

Dnes slavíme příchod inkarnace Pána v podobě Parašurámy, který se před miliony léty, zjevil na této planetě, aby udělal pořádek ve státosprávě tím, že vysekal 21 dynastií vzpupných králů, neboli diktátorů. 


Rozdíl mezi králem a diktátorem.

Král, který nenaslouchá moudrým brahmanům, vědomým si božího záměru a jeho zákonů, je diktátor, není už více král. Král znamená představitel Boha na Zemi, tudíž je Jeho služebník a proto je vždy pokorný k prvotřídním duchovním osobám s očištěným srdcem, zbavených veškerých připoutaností k tomuto světu, však jednajících vždy v zájmu povznesení všech, uvažující tímto způsobem:


"Lokah Samastah Sukhino Bhavantu - Nechť jsou všechny bytosti šťastné"


Z toho důvodu král znamená výhradně svatý král. Pokud takový není, nazývá se diktátor, neboli usurpátor, nikoliv král. Ikdyby měl královské roucho a korunu, nic by to v tomto ohledu neměnilo. Diktátor narozdíl od krále, přináší  díky své omezenosti, bezbožnosti a sobeckosti lidem ve svém království pouze utrpení a zmar, proto Nejvyšší Pán, konečný udržovatel pořádku, v podobě Parašuráma sjednal osobně tímto nekompromisním způsobem nápravu pro prospěch a štěstí všech obyvatel Matky Země.


V šestnácté inkarnaci zničil Pán v podobě Bhrgupatiho (Parašurámy) jedenadvacetkrát třídu státosprávců (kšatriů), na které se rozhněval, protože se vzbouřili proti brāhmanům (třídě inteligentních).

(Šrímad Bhágavatam 1.3.20)

Správci lidské společnosti neboli kšatriové mají za úkol vládnout na planetě pod vedením inteligentní vrstvy brāhmanů. Ti dávají panovníkům rady a pokyny pro vedení státních záležitostí podle kodexu ustanoveného v šástrách, ve zjevených knihách. Vladaři se ve všech otázkách státosprávy musí podrobit těmto směrodatným pokynům. Není-li tomu tak, a kšatriové, státosprávci, se odmítají řídit pokyny učených a inteligentních brāhmanů, pak je nutné, aby byli pro svoji vzpurnost sesazeni. Na jejich místo je pak dosazena státosprávní organizace, která lépe vyhovuje předpokladům bráhmanského vedení.