Co si lidé zaslouží to také mají

06.06.2021

Pokud se lidé napraví a dokáží se zbavit zášti k Nejvyššímu Pánu, tudíž nepřijmou  na prvním místě důležitost duchovního života, nezaslouží si přirozeně Svatého Krále, který je Jeho představitelem a ten posléze zařídí štěstí pro ostatní v rámci všech potřeb společnosti, jak těch duchovních tak také těch materiálních automaticky, jelikož jinak přemýšlet a jednat ani nemůže. Pokud to však lidé v převážné míře zatím ještě  nedokáží, zaslouží si spravedlivě různé druhy tyranie převlečené do demokratických, monarchistických, komunistických a jiných kabátů a k nim rozmanité formy diktátorů, kteří sice mluví hezky, ale jen pouze do doby dosažení svých sobeckých cílů a následné získání moci. Jakmile to mají, ukáží svou skutečnou tvář, protože taková je tvář lidí ve společnosti, tudíž vaše. Proto není třeba lamentovat nad odrazem v zrcadle a ukazovat prstem na toho a tam toho a považovat je za příčinu vlastního utrpení. To vždy a zásadně vychází z našeho narušeného vztahu s Bohem. Vše ostatní jsou jen indikátory pomáhající nám k jeho nápravě. Pokud se nezaměříme důkladně na tento kořen všech problémů, budeme se neustále motat v tom samém dokud nepochopíme. Život za životem.