Občanský volební program

06.06.2020

Když kdokoliv vyjmenuje to, po čem nejvíce lidí touží, využije jejich touhy ke změně a je schopný to dokázat za jejich podpory a má absolutní mediální pozornost...... Je vůdce na světě.
Jak to s vůdci dopadá ukazuje historie.

Nebo to udělá jako milion chvilek a ukáže lidem potencionálního viníka a využije jejich hněv a nenávist!
A oni slepě jdou a neví proč, kam a za kým. Netuší jaký záměr tyto štváče vedl k jejich činům.
Tomu se říká davová manipulace a již mnohokrát jsme ji zažili.

Další možností je lidem ukázat, jak být sám sobě pánem společně.

Ukázat jim pravdu:
Moc pochází z vůle občanů a ne z vůle těch, kteří občany zastupují.
Občan má právo volby a právo na referendum.
Občan má právo svého zástupce kdykoliv vyměnit, pokud nejedná v zájmu republiky a občanů.
Imunita je pouze slovo, které má chránit ty, jenž si lžou do kapsy, že jsou to oni, kdo vládnou a mohou beztrestně dělat téměř cokoliv!
Tak to není, pokud my to tak nebudeme chtít.

Když si to uvědomíte, tak máte cestu volnou a nic na světě vám nemůže zabránit, vzít si své životy zpět.

Denis Novák