"Kdo si nedokáže ubránit své, je odsouzen k tomu, že o to příjde"

07.06.2020

OBNOVA ARMÁDY

Primární cíl existence armády státu a její idea je služba občanům s jediným cílem, ubránit stát, občany i jejich majetek před vnějším i vnitřním nepřítelem. Podstatný důraz je kladen na význam slova ubránit (tedy úspěšně ubránit) a nikoliv pouze bránit. Mezi těmito dvěma významy je obrovský rozdíl jak v postavení armády tak v prostředcích nutných vynaložit, aby úkol armády mohl být vůbec splněn.

(1)Na armádu musí stát vynaložit tak velké prostředky, aby armáda úkol splnit mohla.

(2)Úkolem armády je řešit schopnost ubránit náš stát.

(3)Úkolem státu je zabezpečit armádě takové prostředky, jaké bude třeba.

(4)Úkolem občanů je podpořit tyto primární cíle a úkoly.


Idea Armády by měla stát na:

(1)čestné a důstojné funkci bránit naši vlast, zem a občany

(2)voják by měl být váženým životním posláním službou vlasti

(3)služba vlasti by měla být řádně ohodnocena a ctěna

(4)za službu vlasti po 20 letech službu by měl voják získat definitivu a uplatnění v oboru

(5)složení armády by mělo být z profesionálních, základních a záložních jednotek

(6)za zranění při službě vlasti by měl být voják odškodněn

(7)za trvalé následky při službě vlasti by měl být trvale státem zabezpečen i s rodinou

(8)při úmrtí při službě vlasti by měly být trvale zaopatřeny děti do 18 roků

(9)při úmrtí při službě vlasti by měla být zaopatřena manželka pokud zůstane bez zaopatření

(10)za řádnou službu vlasti by měl být voják společensky uznáván, respektován a ctěn

Hrubý odhad obnovy armády:

(1)78 univerzálních divizních pluků x 1000 profesionálních vojáků (na každém okrese)

(2)78 výcvikových středisek pro základní a záložní vojenskou službu dislokovaných u pluků

(3)pluk by měl zahrnovat všechny druhy zbraní navržených pro strukturu armád ČR

(4)výcvik profesionálního vojáka by měl být univerzální a komplexní

(5)Výcvik základní vojenské služby a záložní vojenské služby by měl být podle potřeb armády

(6)Obnova armády je plánována na 3 etapy-prvotní ( do 6 měsíců ) - základny ( do 2 roků ) - plná výzbroj a vybavení ( do 3 roků)

(7)Rozpočet na obnovu armády je celkem 3,5 bilionu Kč

(8)Roční průběžný rozpočet na armádu je odhadován na 0,5 bilionu (500 miliard).

Dnes, v moderní době technologií nezáleží na velikosti státu a počtu obyvatel. Je to výhodou pro malé státy, které jsou schopny, za předpokladu, že na to uvolní prostředky, vybudovat účinnou armádu schopnou konkurovat i velkým státům a vojenským mocnostem. Zjednodušený příklad ....Moderní technologie dnes umožňují nejen důslednou obranu vzdušného i pozemního prostoru, ale zejména vykonat účinný protiúder proti nepříteli na území celé Evropy.

(1)Nikde není psáno, že malý stát nemůže disponovat 78 vojenskými letišti u okresních pluků s 5-tistíhacími a bombardovacími letouny (390ks) a 5-ti podzvukovými proudovými letouny (390ks), což je síla schopná vykonat jakýkoliv odvetný úder.

(2)Nikde není psáno, že stát nemůže disponovat přepravními letadly, vrtulníky a bojovými vrtulníky na každém pluku v počtu dostatečném přepravit svůj pluk a techniku.

(3)Nikde není psáno, že stát nemůže disponovat přepravními vozidly a pozemní technikou a bojovými vozidly na každém pluku v počtu dostatečném přepravit svůj pluk a techniku.

(4)Nikde není psáno, že stát nemůže disponovat protivzdušnou, raketovou i pěchotní technikou na každém pluku v počtu dostatečném zastavit jakýkoliv raketový, letecký nebo pozemní útok. Diskuse s vojáky o tom, že to bude drahé je stejné, jako s lékaři, kteří by se bránili zřídit na každém okrese špičkově vybavenou fakultní nemocnici, protože by to bylo drahé. Úkolem vojáka je ubránit náš stát, úkolem lékaře je lékařsky zabezpečit na špičkové úrovni každého občana ČR v dostupném dosahu (okres). Úkolem vedení státu a vlády je zajistit na to prostředky a funkčnost. Nic víc, nic míň a je to prosté a jednoduché.Vojáci mají vytvořit účinný koncept, vyžádat si potřebné zdroje a stát a vláda to má zajistit. Případné převýšení zdrojů je možné, primární a hlavní je však ubránit zemi. Šetření v této oblasti znamená ohrozit stanovený úkol ubránit stát. Chceme-li suverenitu a respekt, je třeba si ji umět vybojovat a ubránit. To je jediná politika, která je pravdivá. Chceme-li suverenitu a respekt, je třeba mít armádu vyzbrojenu nezávislou a nejmodernější technikou. Chceme-li suverenitu a respekt, je třeba mít v co největším množství vlastní vojenskou techniku. Chceme-li vlastní techniku, musíme obnovit vlastní zbrojní průmysl. Chceme-li vlastní zbrojní průmysl, musíme udržet vědecké kapacity a výzkum doma, v ČR. Chceme-li nezávislost, musíme si zachovat neutrální suverenitu bez závislosti na jakékoliv cizí moci.


PROGRAM - REFERENDUM ČSR

www.referendum-csr.cz | info@referendum-csr.cz

REPUBLIKU ZPÁTKY OBČANŮM tel. 728 279 284