Čas probuzení Slovanů na vyšší úroveň vědomí.

28.12.2023

Nikdo nebude zanedlouho slyšet více na něco takového my jsme Slované, my jsme Bohémové. Tyto označení se týkají tělesného pojetí spojení s určitým rodem, územím světa. To je sice náramně pěkná věc, mít svůj rod a udržovat v něm svoje tradice, ale to není stále ještě to, co člověk má v životě dosáhnout. Všichni lidé se trvale a pevně spojí pouze na úrovni bratrského ducha, nikoliv ve vztahu tělesné příslušnosti, ale svého porozumění vztahu ke Stvořiteli, což je původní učení Kristovo, bez znetvoření církví, která opět vytvořila a dále vytváří rozdíly mezi skupinami. Kristus je podobně jako Slované následovníkem véd, však nikoliv té zemité části, vedoucí k místům předků a bohů, jejichž role v rámci matrixu je také dočasná, proto jí Kristus striktně zavrhuje, ale té cesty, která vede duši každého mimo dočasnost tohoto vesmíru, do domova duše. Což je ta esenciální část, kterou málokdo zná. Toto království Stvořitele a každé duše se nenachází v hmotě, ta je dočasně manifestovanou jeho energií, proto ani Slované ani nikdo jiný nedokáže spojit a harmonizovat ostatní aniž by byl sám nejprve srdcem v Jeho království. Sjednocení společnosti přichází jedině skrze realizované transcendentální vědění osvícených. Staňme se konečně my sami osvícenými obyvateli duchovního království, a na nic a nikoho v této jediné skutečné revoluci nečekejme bratři. Revoluce musí přijít skrze očištěné srdce božským věděním a vedením každého z nás. Neopakujme stejné chyby svých předků, je čas učinit kvantový skok ve vědomí nyní. Ne zítra, pozítří, třeba to někdo jiný udělá za nás. Ne, teď jdi a studuj Bhagavad-gítu bratře - tuto esenci všech véd a staň se světlem světa!