8 bodů obnovy zdraví populace ČR

26.03.2021

8 BODŮ OBNOVENÍ ZDRAVÍ OBČANŮ ČR


1. Demontáž elekromagnetické zbraně 5G na celém území ČR.

2. Okamžité zrušení letů chemtrails (práškování báriem, hliníkem, plísněmi, bakteriemi, nanočásticemi, atd., v rámci globálně prováděného programu "total control") nad územím ČR, prováděných z USA strategické vojenské základny Ramstein v Německu, již od roku 2002.

3. Okamžité zrušení stupidního nařízení zaplacených idiotů, říkající si vláda dušením rouškami a respirátory.

4. Okamžité zrušení stupidního nařízení zaplacených idiotů, říkající si vláda, testování a vakcinace, jejímž prostřednictvím jsou do těla vpravovány životu nebezpečné látky a látky nevratně deformující lidskou DNA.

5. Zákaz falešné propagandy neexistující viru vymodelovaného ve photoshopu.

6. Zákaz prodeje GMO potravin a následná podpora a obnova rodinných farem a statků.

7. Vypnutí dav programujícího média české televize, s následným znovuvytvořením objektivního média pravdivě informujícím o skutečnostech.

8. Osvěta zaměřená na posílení imunitního systému odvislého od životního stylu a vytvořením si zdraví prospěšných návyků, který je jediným faktorem dlouhodobě určující stav našeho zdraví a kvality života.