Svatý Václave, vévodo země České, nedej zahynouti nám, ni budoucím


Prostudujte prosím bedlivě tyto stránky, uvažujte a poté konejte vy sami jak uznáte, že je třeba konat..Funkce osvícené monarchie je mnohem důležitější než si lidé myslí, jelikož zajišťuje zachování lidské rasy jako takové i podle učení Platona, jelikož její princip je založen na cti, morálních a duchovních zásadách.

Historie je záměrně zmanipulovaná, je přirozená věc, kdy Svatí králové chrání a předávají dalším generacím Svatý grál, čímž je poznání o stvoření a smyslu života a ty které toto učení představují, jelikož to je to nejcennější v životě určené v prospěch každého člověka na této planetě.Nyní je čas učinit revoluci vědomí, což je podstatné a tu musí učinit každý z lidí sám za sebe. Měnit vlajky, vlády nebo státní zřízení bez tohoto uvědomění a následné vnitřní práci, nepřinese žádný užitek nikomu. Stávající systém poběží neohroženě dál v módu několika  podvodníků v pozadí a mnoha  věčně překvapených podvedených, což je logický důsledek našeho vlastního nezájmu o hledání a realizování hlubších pravd života.


Stávající systém nás záměrně udržuje v nevědomosti ztotožňování se s tělem. Propagují toto ztotožňování na všech kanálech rádia a televize, na každé reklamě, na všech dálnicích a v každé škole ve všech městech a vesnicích. Jsme velmi snadno ovládáni, pokud se ztotožníme s tělem. Duchovní já je plné energie a síly. Chtějí nás ale kontrolovat a proto zajišťují, aby naše mozky přijali tuto falešnou tělesnou identitu. Učíme se věřit, že jsme toto tělo. Následně se stáváme závislými na požitcích smyslů, tím ztrácíme mentální i fyzickou sílu a tak jsme lehce ovládáni. Ti, kdo ovládají zdroje smyslového požitku, ovládají nás. Prvním krokem k osvobození se ze systému je vzdát se naší závislosti na smyslech a to můžeme udělat jedině tehdy, jestliže hluboce porozumíme tomu, že nejsme tato těla. Toto poznání je naše zbraň, s jejíž pomocí se můžeme prosekat z pout tělesné identifikace a osvobodit se z otroctví smyslů.


Jinak je totiž úplně lhostejné jaký systém zrovna je, jak mu kdo říká a jaká skupinka mocichtivých materialistů jej zrovna řídí. Jestli si říkají sionisté, komunisté, demokraté, nacionalisté, socialisté nebo monarchisté je úplně jedno, protože jejich jednání se míjí se smyslem lidské podstaty a vždy končí fiaskem. Řešit totiž jen současnou nespokojenost na geopolitické a hospodářsko-ekonomické úrovni,  bez hlubokého pochopení smyslu života a na základě ní vybudovat koncept řízení nestačí.


Koncept řízení vybudovaný pouze na základě zvyšování  a uspokojování materiálních potřeb, bez přítomnosti žitého a vyzdvihovaného spirituálního a morálního aspektu lidského života je neúplný a tudíž je společnost používající tento nedokonalý koncept řízení z dlouhodobého hlediska odsouzena k jistému zániku.


Jelikož však už poměrně dlouhou dobu lidstvo spočívá ve snovém, iluzorním stavu řízení, nastavené na vzájemné vykořisťování, nikoliv na synergickou spolupráci, připadá mnohým tento původní koncept společnosti nereálný.


Ti, kteří chtějí tvořit nový systém, ale nemají o principu dharmy(vesmírných principů) ponětí, neuspějí nikdy v pravém slova smyslu. I kdyby dokázali přesvědčit lid o jejich vlastním novém modelu, který postrádá vědomí Boha, přijdou opět ty samé problémy a nevyhnutelný pád. Tak jako se to v historii již nesčetněkrát stalo.


Pokud lidem současnosti omyl slepé uličky materialismu dojde nyní, za deset, sto anebo tisíc roků je otázka. Je to jako s řekou. Můžeme stokrát změnit její tok, narovnávat jí, vymýšlet jak se zrovna hodí a vést jí kam nás napadne k různým našim účelům, ale ona se časem zase vrátí do svého původního koryta v době, kdy už tady dávno nebudeme. To je třeba mít na vědomí a jednat podle toho. Neztrácet lidskou energii a čas nesmyslně a nerespektovat dané, trvalé zákonitosti. ale přijmout je a sladit se s nimi.


Toto je naše nálada, návrat k původnímu trvalému, ke spokojenosti všech. Nabízíme tudíž spolupráci, vědění, podporu a směrování, záleží jen na lidech až se zastaví a začnou hlouběji uvažovat, na ně se čeká. Možná je současná vyhrocená situace dokáže rychle probudit, poté se dá budovat ne jen s nadšením, ale také s moudrostí a bez zbytečných chyb, které by znovu opět v budoucnosti znamenali nevyhnutelnou ztrátu svobody a stagnaci rozvoje lidských bytostí.