Ve světle Pravdy

07.06.2020

Když Donald Trump na jednom shromáždění mluvil o tom, že není nikdo větší než Bůh, bylo vidět jak většině, dokonce i biskupovi co byl přítomen stuhnul úsměv na tváři. Je to prosté, ve světle Boha není možná klamat, vše je jasné a každý se okamžitě projeví kdo je. Bůh je jediná skutečná autorita a ten kdo jej takto vidí je také pravou autoritou pro ostatní, zbytek je verbež.