Referendum ČSR

Občanská reforma našeho státu

Rodina je základ státu platí a u občanského státu to platí dvojnásob. V tomto programovém bodu se zaměřujeme zejména na tu část, kterou jsme pojmenovali "novomanželská rodina". Tato oblast není jen o uchování populace, tedy přírůstky porodnosti národa, obyvatel. Je zaměřena na tradiční chápání rodiny jako celku, které nejen rodí děti, ale též má...

Exekuce a její deformované až zločinné právní úpravy jsou příbuzné se zločinnými spekulacemi při privatizaci a restitucích. Zčásti se na nich podílí stejné politické, mocenské a vlivové skupiny, velmi blízké ČSSD, KSČM a STB, které se prolínají i v privatizaci a restitucích. Z dílny politických mafií pod různými lobbistickými záminkami postupně...

Tou nejzákladnější věcí je položit si otázku, proč Evropská Unie vznikla, kdo ji vymyslel, proč ji ve skutečnosti vymyslel a postupná realizace projektu EU, kam se EU posunula, kdy se pomalu a jistě posunula jinam, než bylo původně veřejnosti deklarováno. Jakékoliv jednotlivé diskuse na dílčí témata EU, i když by se ukázala jako důležitá, nic...

V návaznosti na reformu České národní banky a ekonomickou reformu je naprosto nezbytné držet stabilní a pokud možno neměnný kurz české měny, české koruny. Hodnota české koruny by měla být hodnotou majetku České republiky a občanů ČR. Hodnota 1 jednotky české měny, tedy 1 Kč by měla být neměnná. Proměnlivost hodnoty v České republice by se neměla...

Primární cíl existence armády státu a její idea je služba občanům s jediným cílem, ubránit stát, občany i jejich majetek před vnějším i vnitřním nepřítelem. Podstatný důraz je kladen na význam slova ubránit (tedy úspěšně ubránit) a nikoliv pouze bránit. Mezi těmito dvěma významy je obrovský rozdíl jak v postavení armády tak v prostředcích nutných...

Když kdokoliv vyjmenuje to, po čem nejvíce lidí touží, využije jejich touhy ke změně a je schopný to dokázat za jejich podpory a má absolutní mediální pozornost...... Je vůdce na světě.
Jak to s vůdci dopadá ukazuje historie.

Samostatnost, nezávislost a suverenita státu stojí na několika základních pilířích. Jedním z těchto pilířů je soběstačnost státu. Chceme-li toho dosáhnout, musí být stát soběstačný nejméně v těchto bodech...