Moudrost Mahábháraty

Sem vložte podnadpis

O poznání

12.01.2021

Ve skutečnosti na získání poznání není potřeba ani velké úsilí, ale jen snaha o dosažení vyššího cíle bytí a oddanost.

O Karmě

12.01.2021

ZÁKON KARMY FUNGUJE TAK, ŽE DOBRÉ ČINY POMÁHAJÍ ŽÍT SPRÁVNĚ A ŠPATNÉ SKUTKY PROBOUZEJÍ V ČLOVĚKU TOUHU HŘEŠIT VÍC A VÍC.