Závěr Bhagavadgíty

03.02.2021

Nejvyšší Pán Šrí Krišna pokračoval: Prohlašuji, že ten, kdo studuje tento posvátný rozhovor, Mě uctívá svou inteligencí.  A ten, kdo naslouchá s vírou a bez zášti, se osvobodí od následků hříchů a dosáhne blahodárných planet, kde žijí zbožné osoby.  Synu Prithy, uchvatiteli bohatství, vyslechl jsi vše s pozornou myslí? Zmizela tvá nevědomost a iluze?

Ardžuna odvětil: Můj milý Krišno, jenž nikdy nepoklesneš, má iluze je nyní pryč. Díky Tvé milosti se mi vrátila paměť. Nyní jsem neochvějný, prostý pochybností a připravený jednat podle Tvých pokynů.

Sandžaja pravil: Takto jsem vyslechl rozhovor dvou velkých duší, Krišny a Ardžuny. Toto poselství je tak úžasné, že se mi ježí chlupy na těle.  Díky milosti Vjásy jsem slyšel tuto nanejvýš důvěrnou rozmluvu přímo od Pána veškeré mystiky, Krišny, který osobně hovořil k Ardžunovi. 

Ó králi, když si opakovaně vybavuji tento neobyčejný a posvátný rozhovor, jsem nadšen a vzrušen každým okamžikem. Když vzpomínám na ohromující podobu Pána, žasnu stále více a znovu a znovu prožívám radost.

Kdekoliv je Krišna, Pán všech mystiků, a Ardžuna, nejlepší lučištník, tam bude zajisté také bohatství, vítězství, neobyčejná moc a mravnost. To je mé mínění.

(Bhagavadgíta 18.kapitola, verše 70-78)