Správní řízení

09.02.2021

V šestnácté inkarnaci zničil Pán v podobě Bhrgupatiho (Parašurámy) jedenadvacetkrát třídu státosprávců (kšatriů), na které se rozhněval, protože se vzbouřili proti brāhmanům (třídě inteligentních).

(Šrímad Bhágavatam 1.3.20)

Správci lidské společnosti neboli kšatriové mají za úkol vládnout na planetě pod vedením inteligentní vrstvy brāhmanů. Ti dávají panovníkům rady a pokyny pro vedení státních záležitostí podle kodexu ustanoveného v šástrách, ve zjevených knihách. Vladaři se ve všech otázkách státosprávy musí podrobit těmto směrodatným pokynům. Není-li tomu tak, a kšatriové, státosprávci, se odmítají řídit pokyny učených a inteligentních brāhmanů, pak je nutné, aby byli pro svoji vzpurnost sesazeni. Na jejich místo je pak dosazena státosprávní organizace, která lépe vyhovuje předpokladům bráhmanského vedení.


Co se týká nám známé Davidovi hvězdy, kterou má Parušáma na své sekeře, tak její původ je z Véd. Nazývá se Satkona (sat - šest) a je symbolem používaný v yantře ( yantra - mystický diagram, který se používají k uctívání božstev v chrámech nebo doma, jako pomůcka při meditaci. Používají se pro výhody, které poskytuje dané energií posvátné geometrie. Tato "šesticípá hvězda" je složena ze dvou do sebe zapadajících trojúhelníků, přičemž horní část reprezentuje Šivu, zastupujícího mužskou sílu vesmíru a dolní znamená Šakti, jeho ženu, zastupující ženskou přírodu a sílu. Tato Satkona tedy představuje láskyplné spojení mužské a  ženské formy, jako symbol božského spojení mužského a ženského principu coby zdroje veškerého stvoření.