Různá jména krále Nebes.

14.11.2020

Nejvyšší Pán má pro různé účely tohoto světa určené své různé zástupce, tento jeho služebník s bleskem v ruce, je Králem nebeských planet známý v Řecku coby Zeus, V severských zemích coby Odin, slované mu říkají Perun a v Indii je známý jako Indra. Jeho jeden z mnoha potomků je také zde pozemský Arjuna, kterému před 5000 lety Nejvyšší Pán přednesl opět zde na Zemi Bhagavad-gítu a tím znovuobnovil dar Svatého Grálu pro celé lidstvo. Grál je nejdůležitější věc na této planetě dávající jasný řád, harmonii a smysl všeho, proto je udržován a předáván posloupností svatých králů, vždy tomu tak bylo a nyní tomu opět tak bude, jelikož tak je tomu dáno.