Rámanavami

21.04.2021

Dnešním dnem si připomínáme příchod slavného Pána Rámy, ve své sedmé inkarnaci ideálního krále, který se na Zemi zjevil před více než milionem let v dynastii krále Ikšvákua, potomka praotce lidstva Vaivasvaty Manua, který je jedním ze synů boha Slunce Vivasvána. Půst se drží do západu slunce.


Skutečná sláva Nejvyšší Osobnosti Božství Pána Rāmacandry, jehož duchovní tělo se stále věnuje různým zábavám, nespočívá v tom, že na žádost polobohů zabil přívalem šípů Rāvaṇu a že postavil most přes oceán. Pánu Rāmacandrovi se nikdo nevyrovná a nikdo Ho nepřekoná, a proto nepotřeboval, aby Mu k vítězství nad Rāvaṇou pomáhaly opice.

Neposkvrněná sláva a jméno Pána Rāmacandry, jež ničí reakce za všechny hříchy, jsou oslavovány na celém světě, tak jako ozdobná pokrývka vítězného slona, který dobyl všechny světové strany. Velcí světci, jako například Mārkandeya Ṛṣi, dodnes opěvují Jeho vlastnosti na shromáždění velkých králů, jako byl Mahārāja Yudhiṣṭhira.

Všichni svatí králové a všichni polobozi, včetně Pána Śivy a Pána Brahmy, uctívají Pána tím, že se Mu klaní s helmicemi na svých hlavách. Skládám poklony Jeho lotosovým nohám.  Pán Rāmacandra se vrátil do svého sídla, do něhož dospějí bhakti- yogīni.

Je to místo, kam se odebrali všichni obyvatelé Ayodhyi poté, co sloužili Pánu v Jeho projevených zábavách tím, že se Mu klaněli, dotýkali se Jeho lotosových nohou, hleděli na Něj jako na otcovského krále, usedali či uléhali s Ním, jako by si byli rovni, nebo Ho dokonce pouze doprovázeli.

Ó králi Parīkṣite, každý, kdo naslouchá vyprávění o povaze zábav Pána Rāmacandry, se nakonec zbaví choroby v podobě závisti, a tak bude vysvobozen z pout materialistického jednání.

Mahārāja Parīkṣit se zeptal Śukadevy Gosvāmīho: Jak se Pán choval a jak jednal ve vztahu ke svým bratrům, kteří byli expanzemi Jeho samotného? A jak jednali Jeho bratři a obyvatelé Ayodhyi s Ním?

Śukadeva Gosvāmī odpověděl: Poté, co na vroucí prosbu mladšího bratra Bharaty Pán Rāmacandra přijal královský trůn, nařídil svým bratrům, aby sjednotili celý svět. Sám zůstal v hlavním městě, aby udílel audienci všem občanům a obyvatelům paláce a společně s dalšími pomocníky dohlížel na vládní záležitosti.

Za vlády Pána Rāmacandry byly ulice hlavního města Ayodhyi kropeny navoněnou vodou a kapkami parfému, které svými choboty rozprašovali sloni. Když občané viděli, jak Pán osobně dohlíží na to, aby si město udrželo takové bohatství, vysoce si toho cenili.  Paláce, palácové brány, sněmovní budovy, pódia pro veřejná setkání, chrámy a všechna podobná místa zdobily zlaté nádoby na vodu a vlajky všeho druhu. Všude, kam Pán Rāmacandra zavítal, stály příznivé slavobrány s banánovníky a arekovými palmami, plné květů a ovoce. Zdobily je různé prapory z barevných látek, goblény, zrcadla a girlandy. Všude, kam přišel Pán Rāmacandra na návštěvu, k Němu lidé přistupovali s předměty pro uctívání a žádali Ho o požehnání. Říkali: "Ó Pane, tak jako jsi v inkarnaci kance zachránil Zemi z mořského dna, starej se o ni prosím i nyní. Dej nám svá laskavá požehnání.

Potom občané, muži i ženy, velmi dychtiví Pána spatřit, jelikož Ho dlouhou dobu neviděli, opustili své domovy a vystoupili na střechy paláců. Ještě stále se nemohli dosyta vynadívat na obličej Pána Rāmacandry s lotosovýma očima a zasypávali Ho květy. Poté Pán Rāmacandra vstoupil do paláce svých předků. Nacházely se v něm mnohé pokladnice a bohaté šatníky. Po obou stranách vstupních dveří byla sedátka z korálu, kolem nádvoří stály sloupy z vaidūrya-maṇi, podlaha byla z blýskavě naleštěného kamene marakata-maṇi a základy z mramoru. Celý palác byl vyzdoben vlajkami a girlandami, posázený cennými drahokamy vydávajícími nebeskou záři a také mnoha perlami. Hořely v něm četné lampy a doutnaly vonné tyčinky. Všichni muži a ženy v paláci vypadali jako polobozi a měli na sobě různé ozdoby, které na jejich tělech ještě zkrásněly. Pán Rāmacandra, Nejvyšší Osobnost Božství, nejlepší z věhlasných učenců, sídlil v tomto paláci se svou energií blaženosti, matkou Sītou, a těšil se z naprostého pokoje. Aniž by překračoval náboženské zásady, užíval si Pán Rāmacandra, jehož lotosové nohy uctívají oddaní při meditaci, všeho, co přináší transcendentální požitek, tak dlouho, jak si přál.

Śrīmad-bhāgavatam 9.11.20-36