Poselství Bhagavadgíty pro tento den

08.12.2020


Znalci Ved pijící šťávu soma, kteří se chtějí dostat na nebeské planety, Mě uctívají nepřímo. Když jsou očištěni od reakcí za hříšné činy, rodí se na nebeské planetě Indry vyznačující se zbožností, kde si užívají božských radostí. (Bg 9.20)


Slovo trai-vidyāḥ poukazuje na tři Vedy - Sāma, Yajur a Ṛg. Brāhmaṇa, který je prostudoval, je nazýván tri-vedī. Každý, kdo velmi lpí na poznání získaném z těchto tří Ved, je ve společnosti ctěn. Existuje bohužel mnoho velkých učenců sečtělých ve Vedách, kteří neznají konečný smysl jejich studia. Proto zde Kṛṣṇa prohlašuje, že konečným cílem tri-vedīch je On. Skuteční tri-vedī přijímají útočiště u lotosových nohou Kṛṣṇy a věnují se čisté oddané službě pro Jeho uspokojení. Oddaná služba začíná zpíváním mantry Hare Kṛṣṇa, doprovázeným snahou poznat Kṛṣṇu takového, jaký je. Ti, kdo studují Vedy pouze formálně, se bohužel více zajímají o oběti různým polobohům, jako je Indra nebo Candra. Tím se tito uctívatelé polobohů zbaví znečištění tvořeného nižšími kvalitami přírody, čímž dosáhnou vyšších planetárních soustav či nebeských planet, které se jmenují Maharloka, Janoloka, Tapoloka a tak dále. Možnost uspokojovat své smysly ve vyšších planetárních soustavách je ve srovnání s planetou Zemí mnohosettisíckrát lepší.