Nemáme být zbabělci!

31.10.2021

Šríla Prabhupáda: "Existují dvě mise: nejen poskytovat ochranu lidem, ale také zabíjet démony. Zabíjet démony, to je druhá věc. Takže oddaní Krišny by měli být vycvičeni v obou záležitostech. Nejen poskytovat ochranu oddaným, povzbuzovat je, ale v případě potřeby by měli být připraveni zabíjet démony. To je vaišnavismus. Pokud je potřeba. Nejsme zbabělci. "

[Přednáška z Bhagavad-Gíty 1.7, 11. července 1973]