Matka ustavičné pomoci se Svatováclavskou korunou - mimořádná terapie

10.09.2020

Drazí přátelé, jsme v současném dění na jedné lodi a proto také malinko přispěji pro vyrovnání rovnováhy na Matičce Zemi. Vyzařující a léčivé energie z obrázku, který všem posílám jsem začala malovat již v prosinci a to po silném zážitku na cestě do Chrámu sv. Víta na mši za náš národ, která se koná každý měsíc 28 dne.

Určitě nejsem žádný houževnatý návštěvník kostelů a mší, avšak někdy mne bůh skutečně překvapí s prožitky na některých posvátných místech.Energie vyzařující z obrázku jsou silně posilující pro uzdravení nejen těla, ale i duše a ducha. Matka boží drží v náručí syna božího, který symbolizuje nás všechny rovněž v jejím náručí a pod ochranou, kterou dává všem, kteří chtějí žít na Zemi v lásce a v pokoji.

Má kolem hlavy vějíř podoby svatováclavské koruny, která chrání náš národ i naše bratry v dobách nemoci a nepokojů. Jsme v srdci Evropy, které začalo tlouct na poplach. Matka ustavičné pomoci je propojena s Kristem a Matkou Zemí. Symbol Krista je zlatožlutá barva, šesticípá hvězda a Duch svatý.

Symbolem Matky země je barva červená a květina červené lilie. Dále symbol dvanácti růží v barvách naší vlajky je nečekaná změna v našem vývoji pro pochopení skutečných lidských hodnot a božích zákonů karmy.Ještě bych nakonec ráda popsala pro lepší pochopení jeden karmický zákon rovnováhy, případně mutace na Matičce zemi.

Příčina nemoci a zasažené horní dýchací cesty a plíce úzce souvisí se svobodou. "Svobodně dýchat, nechat svobodně dýchat." Buď to zasažený nemocí někoho omezuje a manipuluje ve svobodě, nebo sám se nechá omezovat a sebou manipulovat. "Je tedy čas žít a nechat žít." Co víme z duchovního pohledu našeho vývoje na naší planetě je, že živočišná říše slouží k udržení rovnováhy určitých struktur, které tvoří v mysli a ve skutcích člověk. Ne nadarmo se říká, že se někdo chová, jako zvíře, či lépe řečeno: "Ani zvíře by se tak nechovalo". Každé zvíře má na starosti struktury a energie, které jsou mu vlastní. Dám příklad, že kočičky například si lehnou k páničkovi tak, aby mu pomáhaly nést nemocnou energií na určitém místě v oblasti fyzického těla. Ony totiž vidí ty energie i v astrálním těle. No a máme tady netopýry, které jsou ve starých duchovních spisech symbolem špatných myšlenek. Také pojídají komáry a myši. Usadí se v hejnu vždy tam, kde je hromada této energie i od člověka.

Tím vytváří rovnováhu pro vývoj člověka, což je veliká pomoc. Opakem tvůrčích a pěkných myšlenek je symbol motýla a květiny orchideje (idea). Jenže, když už této špatné energie od lidí je moc a pohár přeteče, tak musí zákonitě zmutovat a zasáhne náš vývoj k zastavení v podobě viru. Je to elementární bytost se svojí inteligencí a energií. Což znamená, že se dotkne všech obyvatelů planety ke svému pochopení.

Někoho mentálně, duševně, či přímo ve fyzickém těle. Matka Země se přece na nás nehněvá, jen vše dává do rovnováhy, abychom mohli nadále žít v jejím náručí a v záři jiných hodnot, než tomu bylo doposud!Tedy zastavíme se ve vývoji a přemýšlíme o jiných hodnotách, než o těch, které nás hnaly do předu bez lásky jen pro uspokojení ega, hmotných potřeb a platidel.

Není třeba vytvářet katastrofické scénáře v mysli, a raději se naladit na energie Krista, který na Golgotě při ukřižování oplodnil Matku Zemi svojí krví plné Lásky. Ta stékala z jeho ran do útrob země, když se při ukřižování strhla velká bouře. Tenkrát se odehrálo jedno velké mystérium. Kdo se neumí napojit na Kristův princip, může skrze Matku boží. Matka Země byla vždy zrcadlem Matky Boží, tedy ženského principu. Je čas učit se skutečné Lásce na Zemi ke všemu božímu stvoření, být si navzájem oporou a hlavně jí žít! Obrázek je volně ke stažení pouze pro "osobní použití" pro všechny, kteří chtějí posílit v uzdravování sebe a tím i prožívat radostný život na Matičce Zemi.

S láskou a božím požehnáním Daniela Filipi.