Korona - problém či příležitost?

08.06.2020

Až tato vlna přejde, bude naše práce mnohem efektivnější, jelikož mnoho lidí bude tímto probuzeno ze současné iluze a budou tak lépe připravení na revoluci, která přirozeně vrátí lidstvo do stavu původního Božího záměru..do harmonie a pospolité spolupráce, kdy nebudou jedni parazitovat na druhých, ale lidé budou vzájemně spolupracovat na cestě duchovního pokroku, tak jak je definovaná lidská společnost ve svém podstatě a jak tomu vždy bylo v dobách dávných vyspělých civilizací...nynější stav je slepá ulička, nyní to víc lidí zřetelně uvidí a budou chtít jít úplně jinak, budou více otevření vědomostem věčné spirituální povahy.