Festival uctívání kopce Govardhan

05.11.2021

Festival Govardhan Puja známý také jako Annakut Puja je oslavován uctíváním všemocného Pána Krišny, který na sebe vzal podobu kopce. Letos se Govardhan Puja slaví 5. listopadu 2021. Tento svátek, který se slaví další den Diwali, zaujímá v historii světa zvláštní místo, protože v tento den Pán Krišna porazil Pána Indru(Dia) tak, že zvedl Govardhan Parvat na jednom prstu a poskytl útočiště tak vesničanům a dobytku před hněvem Indry.  Na oslavu tohoto dne oddaní nabízejí 'horu' jídla jako oběť Pánu Krišnovi, a proto potraviny hrají důležitou roli v této púdži. Proto také Annat, jelikož Anna znamená jídlo, pokrm. Kromě toho oddaní zpívají hymny, takzvané kírtany a rozsvěcují a zdobí dům.


Na konci Dvāpara-yugy se všichni pastevci z Vrindávanu chystali uctívat krále Indru, ale Kṛṣṇa jim poradil, aby to nedĕlali. Místo toho uspořádali slavnost, při které uctívali krávy, brāhmaṇy a kopec Góvardhan. Kṛṣṇa se tehdy expandoval, prohlásil "Já jsem kopec Góvardhan" a přijal veškeré vĕci i jídlo obĕtované kopci Góvardhanu.
Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (10.24.26, 31-33) se píše:
",Z obilovin a ghí nashromáždĕných pro yajñu připravte různá chutná jídla.
Uvařte rýži, dál, halvu, pakory, purī a různé druhy mléčných jídel, jako je sladká rýže, sladké kuličky, sandeś, rasagullā a lāḍḍu.
Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, tedy pastevcům poradil, aby ukončili Indra-yajñua začali s Govardhana-pūjou, aby potrestal Indru, který byl velmi pyšný na to, že je nejvyšším vládcem nebeských planet. Poctiví a prostí pastevci vedení Nandou Mahārājem Kṛṣṇův návrh přijali a přesnĕ vykonali vše, co jim řekl. Uctívali kopec Góvardhan a obcházeli ho.
Na radu Pána Kṛṣṇy Nanda Mahārāja společnĕ s pastevci pozval učené brāhmaṇy a začali uctívat kopec Góvardhan zpíváním védských manter a obĕtováním prasādam. Obyvatelé Vrindávanu se shromáždili, ozdobili své krávy, dali jim trávu a při obcházení kopce Góvardhanu je hnali před sebou."

CC Madhya 4.86