Duchovní revoluce

29.06.2021

Dnes stále více a více lidé hledají co by je spojilo, snaží se a vymýšlí proto různé hnutí, spolky, organizace. Chtějí tvořit jednotu, jenže bez pochopení skutečných potřeb duše nelze žádnou jednotu vytvořit, proto pro ně nadále zůstane fatamorgánou a zbožným přáním.

Po celém světě však už mezi tím probíhá skutečná revoluce v sjednocení lidstva jednoduše protože jí deklaroval Nejvyšší Pán a když máme oči k vidění vidíme to. Postupně se k tanci a zpěvu jeho Jmen přidají všichni a nebude to díky zhoršující se materiální situaci na planetě, která je způsobena dlouhodobou spirituální krizí trvat dlouho.

Kdo se přidá už nyní, získá okamžitě benefity v podobě transcendentální blaženosti, univerzální lásky, soucitu a všech dobrých vlastností vyplývající se samotné podstaty duše, která je vědomá toho kdo je, co je tento svět, zná jeho účel, ví kdo je Bůh, jak se s ním opět spojit a jak přinést skutečné štěstí a radost také ostatním.

To co nám brání přijmout tento fakt, tuto vyšší realitu je naše ego pokryté nevědomostí neboli ignorancí. V angličtině je slovo nevědomost, která je kořenovou příčinou veškerých problémů světa, vyjádřena slovem ignorance. Rozhodli jsme se ignorovat Nejvyšší Osobnost, proto nedokážeme naslouchat jeho laskavým doporučením. Máme pocit, že někdo jako Bůh, náš skutečný otec a matka není v našem životě třeba, stačí si užívat toho co je zde k dispozici a naučit se jak to udělat abychom u toho zminimalizovali své utrpení.

Bůh naproti tomu řekne zpívej, tancuj, jez lahodná vegetariánská jídla, které mi před tím s láskou nabídni, tím budeš osvobozen od veškerého utrpení tohoto světa a uvidíš mě ve všem, vždy a všude. Mnozí lidé rozličných národností a kultur po celém světě toto doporučení přijímají a jsou slunci a měsíci tohoto věku ignorace  a trapných egodivadel všeho druhu.

https://fb.watch/6qJCRR3AmM/