Dnes slavíme příchod  Dhanvantariho - prvního lékaře ve vesmíru

03.11.2021

Dnešní den je zjevením Dhanvantariho, který je popsán v následujícím verši ze Šrímad-Bhágavatamu (2.7.21):

Pán ve své inkarnaci Dhanvantari velmi rychle léčí nemoci věčně nemocných živých bytostí jednoduše svou zosobněnou slávou a pouze díky Němu dosahují polobozi dlouhých životů. Tato inkarnace Osobnosti Božství je tak neustále oslavována. Připadá mu podíl z obětních obřadů a je to pouze On, kdo ve vesmíru zahájil lékařskou vědu neboli znalosti medicíny.

Jak je řečeno na začátku Šrímad-Bhágavatamu, vše vychází z konečného zdroje Osobnosti Božství; v tomto verši se tedy rozumí, že lékařskou vědu neboli vědění o medicíně také zahájil Osobnost Božství ve Své inkarnaci Dhanvantariho, a proto je toto poznání zaznamenáno ve Vedách. Védy jsou zdrojem veškerého poznání, a proto také poznání v lékařské vědě slouží k dokonalému vyléčení nemocí živé bytosti. Vtělená živá bytost je nemocná samotnou stavbou svého těla. Materiální tělo je symbolem nemocí. Nemoci se mohou lišit, ale zde  musí existovat, stejně jako pro každého existuje narození a smrt. Je přirozeností života na Zemi. Ovšem milostí Osobnosti Božství jsou tedy nejen vyléčeny všechny nemoci těla a mysli, ale co je podstatné, tak duše je kontaktem s Pánem zbavena neustálého opakování zrození a smrti a odchází do duchovní dimenze, kde je její původní pravý domov. Jméno Pána se také nazývá bhavausadhi neboli zdroj léčení nemoci zvané "hmotná existence."