O Karmě

12.01.2021


Slova Kršny v Mahábháratě


ZÁKON KARMY FUNGUJE TAK, ŽE DOBRÉ ČINY POMÁHAJÍ ŽÍT SPRÁVNĚ A ŠPATNÉ SKUTKY PROBOUZEJÍ V ČLOVĚKU TOUHU HŘEŠIT VÍC A VÍC.

Zlé i dobré skutky jsou podobné perlovému náhrdelníku. Tak jako jedna perla přitahuje druhou a druhá třetí, stejně jeden dobrý skutek vede k dalšímu a také jeden hřích přitahuje další.

HŘÍCHY PODNĚCUJÍ LIDSKOU PÝCHU.

Člověk se může zastavit v páchání dalších hříchů jen, když vidí, k jakým hrozným následkům vedou jeho činy.

ALE ČLOVĚK OSLEPENÝ PÝCHOU NEMŮŽE VIDĚT TYTO NÁSLEDKY.

Dál hřeší a porušuje dharmu jen ze zvyku. Jestli vpustíš do svého srdce smutek a nepřátelství, tak i ty budeš zakoušet pekelná muka. Když do řeky napadá špína, řeka ji odnese do oceánu. Tak se řeka čistí. Tak i ty odevzdej všechny své strasti všemohoucímu Višnuovi.

POMSTA VYTVÁŘÍ ŠPATNOU KARMU, SPRAVEDLNOST DOBROU.

Zkus si představit bolest celého světa. A přeměň sílu svého smutku do boje se zlem. Ten, kdo dovolí své soukromé bolesti, aby ho ovládala, stane se slabým. Ale ten, kdo přijímá utrpení celého světa jako to své, získá ohromnou sílu.

PŘEMÝŠLET VÝHRADNĚ JEN O SVÝCH BOLESTECH, JE ŠPATNÁ KARMA.

Ale snažit se řešit problémy lidí na celém světě, to je dobrá karma.


přeložil: Jiří Mazánek