Čím je pro nás duchovní učitel

27.03.2022

Svou vlastní snahou člověk není schopen sám udělat příliš mnoho pokroku. Sami se dostáváme jen do znalostí, které jsme dosáhli už v minulých životech. Proto když nám někdo objasňuje skutečnosti se kterými rezonujeme, je to něco co už sami víme z minulosti, už to poznání máme, není to nic nového. Takový člověk nám jen připomíná naše nabyté zkušenosti z naší pouti vesmírem. Dalo by se říct, že je to takový první impuls k tomu abychom si vzpomněli, že jsme sem šli za darem osvobození z hmoty.

Každý z nás už byl obyvatel nebeských planet a užíval si života v hojnosti tam, každý z nás uměl pomocí mystických schopností manifestovat cokoliv co chceme, jelikož taková je přirozená schopnost obyvatel úrovně Tapaloky, sféry mystiků. Však pokud chceme skutečně udělat kvantový skok duchovním způsobem musíme vědomě vstoupit do dimenze s níž zatím žádnou zkušenost nemáme, o níž ale dobře víme, že existuje, což je duchovní dimenze a ta leží mimo materiální vesmír. 99.99% lidí nemá žádnou zkušenost s touto realitou, jelikož nejsou avatárové, sat guruové, nitya sidhové, kteří přicházejí z této dimenze našeho skutečného domova, kde žádná hmota neexistuje, přesto je tam vše skutečné a sladké. Právě proto, že tam není hmota, jejíž funkci lze připodobnit k okovům duše a je jedno jestli jsou tyto okovy hrubé nebo jemnější, které mají nebešťané či mystici právě díky svému falešnému egu.

Teprve když žijeme jako duchovní bytost, služebník Boha, můžem si skutečně říct. Já jsem služebník Pána, nejsem nezávislý, nejsem Bůh, žena, muž, duchovní, neduchovní, to vše jsou různé formy naší falešné, dočasné identity. Pouze duchovní učitel nám umožní tyto jemná pouta ega zpřetrhat tím, že nás uvede do činností čistě duchovní povahy. Naučí nás takto jednat, jelikož je důvěrný společník Pána. Tuto úroveň není možné dosáhnout vlastní snahou. Žijete zde, máte tělo z hmoty, rodinu, chodíte do práce, vše vypadá stejně, ale vaše vědomí není více ovlivňováno hrou materiálního světa, jelikož jste součástí hry světa duchovního už nyní zde. Neznamená, že se nezapojujete do činností tohoto světa, jen jste od něj naprosto odpoutáni, vůbec nic z něj nezasahuje vaše srdce, jelikož to patří Pánu.