Bojuj pro boj samotný Arjuno

03.06.2021

Bojuj pro samotný boj a neuvažuj o štěstí či neštěstí, ztrátě či zisku nebo vítězství či porážce - tak na tebe nikdy nedolehne následek hříchu. (Bg.2.38)

Pán Kṛṣṇa na bitevním poli nyní přímo říká svému příteli Arjunovi, že má bojovat pro samotný boj, a zůstat od výsledku odpoutaný. Při činnostech spojených s vědomím Kṛṣṇy se nebere v úvahu štěstí či neštěstí, ztráta nebo zisk, vítězství či porážka. Pochopení, že vše se má vykonávat pro Kṛṣṇu, je známkou transcendentálního vědomí; neexistují zde tedy žádné reakce za hmotné činnosti, jelikož cíl není sobecký. Ten, kdo jedná v zájmu dosažení vlastního smyslového požitku - ať je to pod vlivem kvality dobra nebo kvality vášně, je vystaven dobrým nebo špatným následkům. Avšak ten, kdo se zcela věnuje činnostem spojených s vědomím Kṛṣṇy, již není nikomu zavázán a nikomu nic nedluží, jako je tomu v případě běžného jednání.

devarṣi-bhūtāpta-nṛṇāṁ pitṝṇāṁna kiṅkaro nāyam ṛṇī ca rājansarvātmanā yaḥ śaraṇaṁ śaraṇyaṁgato mukundaṁ parihṛtya kartam"

Kdokoliv se zřekl všech dalších povinností a zcela se odevzdal Kṛṣṇovi, Mukundovi, již není dlužníkem a nikomu není zavázán - polobohům, mudrcům, dalším živým bytostem, příbuzným, celému lidstvu ani předkům." (Bhāg. 11.5.41)