Aktuálně

Kéž je celý vesmír šťastný a kéž se všechny zlé osoby upokojí. Kéž všechny živé bytosti dosáhnou klidu praktikováním bhakti-yogy, neboť poté budou myslet na dobro ostatních. Zaměstnejme se proto všichni službou Pánu Śrī Kṛṣṇovi, nejvyšší transcendenci, a buďme vždy pohrouženi v myšlenkách na Něho.

Dnes je Mezinárodní den rodiny . Rodina je tam, kde život začíná a láska nikdy nekončí. Rodina není vždycky jen původ. Jsou to lidé ve vašem životě, kteří vás chtějí i ve svých životech

Dnes slavíme příchod inkarnace Pána v podobě Parašurámy, který se před miliony léty, zjevil na této planetě, aby udělal pořádek ve státosprávě tím, že vysekal 21 dynastií vzpupných králů, neboli diktátorů.

Kshaya znamená zmenšit se a Akshaya znamená nikdy se nezmenšit. Slunce i měsíc jsou na vzestupu, a proto je to velmi příznivé období pro vytvoření toho, o čem si přejete, aby se nikdy nezmenšilo. Obvykle k tomu dochází na tritiya tithi, třetí lunární den, ale protože slunce je na samém konci Berana, přichází tento okamžik zvaný jako Akshaya tritiya...

To, že silnější živá bytost vykořisťuje slabší, je přirozený zákon existence; v různých královstvích živých bytostí se vždy silnější snaží pohltit slabší. Těmto sklonům nelze v hmotných podmínkách zabránit žádnými umělými prostředky. Jediným možným způsobem, jak toho docílit, je probudit duchovní vědomí lidské bytosti prostřednictvím dodržování...

Osvobození

12.05.2021

Śrī Nārada pravil: Ó zbožný králi, pro nikoho nenaříkej, neboť každý je pod vládou Nejvyššího Pána. Všechny živé bytosti a jejich vůdci proto vykonávají své uctívání, aby byli dobře ochráněni. Jedině On je svádí dohromady a opět je rozděluje.

Bože, který jsi stvořil národy a všem jsi vdechl touhu žít ve cti, zbav dnešní svět toho nejhoršího, lži. Lži, která podpírá a připravuje násilí a učí lidi nenávidět se navzájem. Lži, která otravuje národy a vykopává mezi nimi propast. Cožpak si má věčně ošklivit soused souseda a čekat jen na příležitost, aby mu zasadil mstivou a úkladnou ránu?

Mahārāja Parīkšit, který mohl sám bojovat proti tisícům nepřátel, takto uklidnil osobnost náboženství a Zemi. Pak pozdvihl svůj ostrý meč, aby zabil osobnost Kaliho, který je příčinou veškeré bezbožnosti.

Bude to boj

25.04.2021

Bude to boj
Ano, víme, že nás nečeká jednoduchá cesta. Pro některé z nás je to nepředstavitelné, ale tak to bylo vždy...
Lidí, kteří při nás stojí je MOC. Mnohem víc, než si dokážeme představit.
Je jen potřeba, aby pochopili, že my jsme na jejich straně a oni na naší. Je potřeba jim představit řešení: Referendum ČSR....